Javasolt böngésző: Chrome

Feltöltés illetve rendezés alatt. Az egészségügyi ellátórendszerre vonatkozó jogszabályok rendkívül szerteágazóak, továbbá egyéb területek szabályozásával átfedést mutatnak. Mivel nem jogász vagyok, nehezen tájékozódom; ahogy időm engedi, úgy próbálom rendbe tenni ezt a lapot.

JOGSZABÁLYOK
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
érintett szakaszok: 3. § 6-9. § 13. § 26.§ 43. § 75-78. § 87-93. § 142-143. § 149/A. § 154. §

2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
érintett szakaszok: 2. § (1), 3. §, 5/A. §, 5/B. § aa) b) j-m), 6. § (2), 9. § 11. § 13-14. § 18-20/A. § 23-25. § 26. § (1) a) és (3) a)-b) 29. § (4) 32. § (7) 38/B. § 75/A §

1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
érintett szakaszok: 21-27. §

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
érintett szakaszok: 1. § (2) bb) (4)-(6) 2-6. § 11/A-11/C. § 12/B § 13/A. § 25/A. § 32. § (3)

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
érintett szakaszok: 44/B-44/C. §

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
érintett szakasz: 9/C. §

A 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról szóló 2008. évi IX. törvény

A weboldal még nincs készen, arra törekedtem, hogy a legfontosabb információk megtalálhatóak legyenek. Időm és tehetségem függvényében fejlesztem tovább. Remélem, alapvető funkcióját addig is betölti. O.J.


xxx


(c) Medolin Kft. - 2013. -

utolsó frissítés: 2013.10.16.

   medolin.hu